CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FUHOME

Được thành lập vào ngày 09-03-2020 là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây dựng thiết kế nội ngoại thất tại Quảng Ninh cung cấp các dịch vụ trọn gói bao gồm Thiết kế, Kỹ thuật, Quản lý dự án và các dịch vụ liên quan. Với kinh nghiệm của mình FUHOME đã đạt được các thành quả, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, quản lý dự án và thiết kế mang tầm quốc tế.

Tầm nhìn của Fuhome

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̀ 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑭𝒖𝒉𝒐𝒎𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛́𝒄 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕

Sứ mệnh.

 • Mang sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng.
 • Mang công nghệ cao, hiện đại nhất đến với khách hàng.
 • Mang lại những dịch vụ trung thực, tận tâm từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
 • Tạo ra môi trường chuyên nghiệp để phát triển tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
 • Góp phần an ninh cho một xã hội phát triển.

Phương châm: “Lấy hành động chứng minh lời nói”

Giá trị cốt lõi

 • Đoàn kết,hỗ trợ lẫn nhau.
 • Học hỏi, sáng tạo không ngừng.
 • Gắn liền quyền lợi bản thân với quyền lợi tổ chức.
 • Xem lợi ích hách hàng như lợi ích bản thân.
 • Trung thực tuyệt đối khi tư vấn khách hàng.

Kim chỉ nam hoạt động của công ty

 • Với Bản thân: Lấy sự thật làm tiêu chí hoạt động.
 • Với Khách hàng: Cho trước nhận sau.
 • Với Đồng nghiệp: Hợp tác hỗ trợ.
 • Với Công ty: Trung thành – Tận tụy.

Nguyên tắc kinh doanh

 • Phát triển dựa trên uy tín, trung thực và vững chắc.
 • Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực về đạo đức của 𝑭𝒖𝒉𝒐𝒎𝒆
 • Tôn trọng khách hàng.
 • Sát cánh với nhân viên.
 • Quan tâm đến môi trường, sức khỏe và an toàn.
 • Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc cũng như văn hóa doanh nghiệp.
 • Có trách nhiệm với xã hội.

Giải pháp hành động

 • Tổ chức công ty nguyên tắc tôn trọng nhau cùng phát triển.
  Đoàn kết nội bộ, luôn luôn đổi mới, quyết tâm trở thành một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thiết bị an ninh.
  Tường Vui quyết tâm xây dựng và phát triển trên nền tảng trụ cột:
  Vững chắc về nhân sự.
  Trung thực với khách hàng.
  Đổi mới về công nghệ.
  Ổn định về tài chính.
  Sát cánh với nhân viên.
  Quan tâm đến môi trường, sức khỏe và an toàn.
  Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc cũng như văn hóa doanh nghiệp 
  Có trách nhiệm với xã hội.